Ögonlocksplastik – Få ett ungdomligare utseende!

I dagens samhälle har utseendet en stor betydelse, och många människor söker efter olika sätt att förnya och förbättra sitt utseende. En av de mest populära kosmetiska ingreppen är ögonlocksplastik, som kan ge dig ett ungdomligare och mer vaken utseende.

I denna artikel kommer vi att utforska vad skönhetsingreppet är, fördelarna med ingreppet, processen, eventuella risker och vilka som är lämpliga kandidater för detta ingrepp.

Vad är ögonlocksplastik?

Ögonlocksplastik, även känt som blepharoplasty (läs mer här: https://en.wikipedia.org/wiki/Blepharoplasty) , är en kosmetisk procedur som involverar borttagning av överflödig hud, muskler och ibland även fett från ögonlocken. Detta ingrepp kan utföras på både övre och undre ögonlocken. Målet med ingreppet är att ge dig ett mer ungdomligt och vaket utseende genom att ta bort påsar under ögonen, slapp hud och rynkor.

Förståelse för hur det fungerar

Innan du bestämmer dig för en ögonlocksplastik är det viktigt att du förstår vad ingreppet innebär och vilka resultat du kan förvänta dig. Din kirurg kommer att ge dig all nödvändig information och svara på eventuella frågor du kan ha. Det är viktigt att vara realistisk och ha rimliga förväntningar inför ingreppet.

Varför välja denna typ av skönhetsingrepp?

Det finns flera skäl till varför människor väljer att genomgå ögonlocksplastik. Ett av de främsta skälen är för att få ett mer ungdomligt utseende. Med åldern kan överflödig hud och påsar under ögonen ge ett trött och åldrat utseende, något som många önskar korrigera. Genom att ta bort överflödig hud och fett kan ögonlocksplastik ge dig ett mer vaket och piggare utseende.

Utöver att ge ett mer ungdomligt utseende kan ögonlocksplastik även ha andra fördelar. En av dessa fördelar är förbättrad syn. För vissa personer kan överflödig hud på övre ögonlocken hänga ner och blockera deras synfält. Genom att genomgå ögonlocksplastik kan de få bättre syn och ökad livskvalitet.

En annan fördel med detta skönhetsingrepp är att det kan hjälpa till att förbättra självförtroendet och självkänslan. Många människor känner sig obekväma med påsar under ögonen eller slapp hud på ögonlocken. Genom att genomgå denna operation kan de få en ökad känsla av självförtroende och trivas bättre med sitt utseende.

Det är viktigt att komma ihåg att ögonlocksplastik är en kirurgisk procedur och det finns alltid viss risk för komplikationer. Det är därför viktigt att du väljer en erfaren och kvalificerad kirurg för att minimera risken för eventuella problem. Din kirurg kommer att diskutera eventuella risker och komplikationer med dig innan ingreppet.

Efter ögonlocksplastik kan du förvänta dig en viss återhämtningsperiod. Du kan uppleva svullnad, blåmärken och tillfällig obehag i området runt ögonen. Din kirurg kommer att ge dig råd om hur du kan lindra obehaget och påskynda läkningsprocessen. Det är viktigt att följa din kirurgs instruktioner noggrant för att uppnå de bästa resultaten.

Sammanfattningsvis är ingreppet en kosmetisk procedur som kan ge dig ett mer ungdomligt och vaket utseende genom att ta bort överflödig hud, muskler och fett från ögonlocken. Det kan även ha andra fördelar som förbättrad syn, ökat självförtroende och självkänsla.

Innan du genomgår ögonlocksplastik är det viktigt att du förstår ingreppet och har rimliga förväntningar. Välj en erfaren kirurg och följ deras instruktioner för att uppnå de bästa resultaten.

Fördelar med ögonlocksplastik

Det finns många fördelar med ögonlocksplastik som gör ingreppet attraktivt för många människor. Nedan följer några av de främsta fördelarna:

Förbättrad syn

Om du har överflödig hud på övre ögonlocken kan detta påverka din syn. Ögonlocksplastik kan bidra till att förbättra synfältet genom att ta bort den överflödiga huden som kan blockera synen.

Att ha en klar och skarp syn är avgörande för många aspekter av livet. Det påverkar inte bara vår förmåga att se världen omkring oss, utan det kan också påverka vårt arbete och våra dagliga aktiviteter. Genom att genomgå ögonlocksplastik kan du förbättra din syn och uppleva en ökad livskvalitet.

Förbättrad självkänsla

För många människor kan överflödig hud och påsar under ögonen påverka självkänslan negativt. Genom att genomgå ögonlocksplastik kan du återfå självförtroendet och känna dig mer nöjd med ditt utseende.

Självkänsla är en viktig del av vårt välbefinnande. När vi känner oss nöjda med vårt utseende, har vi oftast en positivare syn på oss själva och våra relationer till andra. Genom att välja ögonlocksplastik kan du ta kontroll över ditt utseende och förbättra din självkänsla på ett betydande sätt.

Minskade tecken på åldrande

Med åldern kan både över- och underögon locken utveckla rynkor och slapp hud. Genom skönhetsingreppet kan dessa tecken på åldrande minskas eller till och med elimineras, vilket ger dig ett mer ungdomligt utseende.

Att åldras är en naturlig del av livet, men det betyder inte att vi inte kan ta hand om oss själva och se ut så bra som möjligt. Genom att välja ögonlocksplastik kan du minska de synliga tecknen på åldrande och känna dig mer ungdomlig och vital. Detta kan öka ditt självförtroende och ge dig en positivare syn på åldrandet som en del av livets resa.

Processen för ögonlocksplastik

Att genomgå en ögonlocksplastik innebär flera steg, inklusive konsultation och bedömning, själva operationen och eftervård. Nedan beskrivs dessa steg mer ingående:

Konsultation och bedömning

Innan du genomgår en ögonlocksplastik kommer du att ha en konsultation med din kirurg. Under denna konsultation kommer du att diskutera dina förväntningar, samt diskutera eventuella medicinska tillstånd eller allergier som kan påverka ingreppet. Din kirurg kommer också att göra en bedömning av dina ögonlock för att avgöra vilken typ av ögonlocksplastik som är lämplig för dig.

Det är viktigt att konsultationen är noggrann och att du är öppen och ärlig med din kirurg om dina förväntningar och eventuella bekymmer. Detta kommer att hjälpa kirurgen att skräddarsy ingreppet efter dina behov och önskemål.

Själva operationen

Ögonlocksplastik kan utföras antingen under lokalbedövning eller allmän anestesi. Under operationen kommer kirurgen att göra små snitt i ögonlocken för att ta bort överflödig hud, muskler och fettvävnad. Operationen tar vanligtvis mellan en och tre timmar beroende på omfattningen av ingreppet.

Det är viktigt att du känner dig trygg och bekväm inför operationen. Kirurgen och det medicinska teamet kommer att finnas där för att svara på dina frågor och lugna eventuella oro du kan ha.

Återhämtning och eftervård

Efter operationen kommer du att behöva ha förband på ögonen i några dagar för att underlätta läkningen. Din kirurg kommer att ge dig detaljerade instruktioner om eftervården, inklusive hur du ska ta hand om såren och vilka aktiviteter du bör undvika under återhämtningen. Det är viktigt att följa dessa instruktioner för att säkerställa en snabbare och smidigare återhämtning.

Under återhämtningsperioden kan du uppleva svullnad, blåmärken och tillfällig obehag. Detta är normalt och kommer att minska med tiden. Din kirurg kan rekommendera smärtstillande medel och kyla för att hjälpa till att lindra eventuella obehag.

Kom ihåg att varje persons återhämtning är unik och att det kan ta olika lång tid för olika individer att återhämta sig helt. Det är viktigt att vara tålmodig och ge dig själv tillräckligt med tid att läka.

Risker och komplikationer

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det vissa risker och komplikationer som är förknippade med detta ingrepp. Nedan beskrivs några av de potentiella riskerna:

Ögonlocksplastik är en vanlig kosmetisk procedure som syftar till att förbättra utseendet på ögonlocken. Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns vissa risker och komplikationer som kan uppstå efter ingreppet.

Möjliga risker med detta skönhetsingrepp

Några av de möjliga riskerna som kan uppstå inkluderar infektion, blödning, synförändringar, ärrbildning och ojämnhet i ögonlocken. Det är viktigt att följa alla instruktioner och råd från din kirurg för att minska risken för dessa komplikationer.

Infektion är en av de vanligaste riskerna vid ögonlocksplastik. Det är därför viktigt att hålla området rent och följa eventuella förbandsinstruktioner som din kirurg ger dig.

Blödning är en annan möjlig risk. Din kirurg kommer att vidta åtgärder för att minimera risken för blödning under och efter ingreppet.

Synförändringar kan också förekomma efter skönhetsingreppet. Det kan vara svårt att öppna och stänga ögonen helt eller uppleva suddig syn under de första dagarna efter ingreppet. Detta är vanligtvis temporärt och förbättras gradvis under läkningsprocessen.

Ärrbildning är en annan möjlig komplikation vid ögonlocksplastik. Din kirurg kommer att göra sitt bästa för att minimera synliga ärr, men det är viktigt att vara medveten om att ärr kan bildas och vara synliga, särskilt om du har en tendens att bilda ärr lätt.

Ojämnhet i ögonlocken kan också uppstå efter ögonlocksplastik. Det kan vara svårt att uppnå perfekt symmetri och det kan krävas ytterligare justeringar för att uppnå önskat resultat.

Hur man hanterar komplikationer

Om du upplever några ovanliga symtom eller komplikationer efter operationen / ingreppet, är det viktigt att du omedelbart kontaktar din kirurg. De kan ge dig råd om hur du ska hantera eventuella komplikationer och säkerställa att du får rätt vård och behandling.

Din kirurg kommer att övervaka ditt tillstånd under läkningsprocessen och se till att eventuella komplikationer behandlas på rätt sätt. Det är viktigt att följa deras instruktioner och att inte självmedicinera eller ignorera eventuella symtom som uppstår efter ingreppet.

Kom ihåg att varje persons erfarenhet av ögonlocksplastik kan vara unik och det är viktigt att diskutera dina förväntningar och eventuella oro med din kirurg innan du genomgår ingreppet.

Vem är en bra kandidat för ögonlocksplastik?

Inte alla är lämpliga kandidater för ögonlocksplastik, och det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att vara en potentiell kandidat. Nedan följer några av dessa kriterier:

Hälsokrav

För att vara en lämplig kandidat för ingreppet måste du vara i god hälsa och vara fri från medicinska tillstånd som kan påverka ingreppet eller läkningsprocessen. Det är viktigt att diskutera din hälsa och eventuella medicinska tillstånd med din kirurg innan du genomgår detta.

Ålderskrav

Vanligtvis är personer över 18 år lämpliga kandidater för ögonlocksplastik. Det är viktigt att vara realistisk med dina förväntningar och diskutera dem med din kirurg för att se om detta ingrepp är rätt för dig.

Sammanfattning

Ögonlocksplastik är en populär kosmetisk procedur som kan ge dig ett ungdomligare och mer vaket utseende.

Genom att ta bort överflödig hud, muskler och ibland även fett från ögonlocken kan du återfå självförtroendet och känna dig mer nöjd med ditt utseende.

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det vissa risker och komplikationer att vara medveten om, men med rätt kandidater och rätt vård kan ögonlocksplastik vara en effektiv lösning för att förbättra ditt utseende och din självkänsla.

Stamceller: Framtidens medicin?

Stamceller är odifferentierade celler som har potential att differentiera sig till specialiserade celler och regenerera skadad vävnad.

De är unika i sin förmåga att självförnya sig och differentiera sig till olika celltyper, vilket gör dem till ett viktigt verktyg inom regenerativ medicin.

I den här artikeln kommer vi att utforska de olika typerna av stamceller, deras potentiella tillämpningar inom medicinen och de etiska frågorna kring deras användning.

Vad är stamceller?

Stamceller är odifferentierade celler som har potential att differentiera sig till specialiserade celler och regenerera skadad vävnad. De finns i olika vävnader i kroppen och spelar en avgörande roll för tillväxt, utveckling och reparation av organ och vävnader.

Typer av stamceller
Det finns tre huvudtyper av stamceller: embryonala stamceller, vuxna stamceller och inducerade pluripotenta stamceller.

Embryonala stamceller
Embryonala stamceller kommer från den inre cellmassan i en blastocyst, en struktur som bildas några dagar efter befruktningen. Dessa celler har potential att differentieras till alla celltyper i kroppen, vilket gör dem till ett värdefullt verktyg för regenerativ medicin. Användningen av dem är dock kontroversiell på grund av etiska problem som rör förstörelsen av embryon.

Vuxna stamceller
Vuxna stamceller finns i olika vävnader i hela kroppen, bland annat benmärg, fettvävnad och hjärna. De kan differentiera till specifika celltyper och är involverade i underhåll och reparation av vävnader. Vuxna stamceller är mindre kontroversiella än embryonala stamceller eftersom de kan erhållas utan att donatorn skadas.

Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC)
Inducerade pluripotenta stamceller genereras genom omprogrammering av vuxna celler, t.ex. hudceller, till ett embryonalt stamcellsliknande tillstånd. Dessa celler har potential att differentiera sig till vilken celltyp som helst i kroppen och kan användas för att skapa patientspecifika cellinjer för sjukdomsmodellering och läkemedelsforskning.

Potentiella tillämpningar av stamceller inom medicin

Stamceller har potential att revolutionera medicinen genom att tillhandahålla nya behandlingar för ett stort antal sjukdomar och skador.

Regeneration av vävnader
En av de mest lovande tillämpningarna av stamceller är vävnadsregenerering. Stamceller kan användas för att reparera eller ersätta skadad eller sjuk vävnad, t.ex. vid behandling av ryggmärgsskador, hjärtsjukdomar och Parkinsons sjukdom.

Behandling av kroniska sjukdomar
Behandling med stamceller har potential att ge nya behandlingar för kroniska sjukdomar, t.ex. diabetes och multipel skleros. Genom att ersätta skadade celler med friska celler kan stamceller potentiellt återställa normal funktion och förbättra patienternas livskvalitet.

Genterapi
Stamceller kan också användas vid genterapi, en teknik som innebär att man ersätter eller ändrar gener för att behandla eller förebygga sjukdomar. Stamceller kan användas för att leverera terapeutiska gener till specifika vävnader, t.ex. vid behandling av ärftliga genetiska sjukdomar.

Etiska frågor som rör användningen av stamceller
Användningen av stamceller är kontroversiell på grund av etiska problem som rör förstörelsen av embryon och risken för missbruk. De senaste framstegen inom stamcellsforskningen har dock lett till utvecklingen av alternativa metoder för att få fram stamceller, t.ex. inducerade pluripotenta stamceller, vilket kan minska en del av dessa farhågor.

Slutsats

Sammanfattningsvis har stamceller en enorm potential inom medicinen och lovar att revolutionera vårt sätt att behandla och bota sjukdomar.

Även om det finns etiska betänkligheter kring användningen av dem har de senaste framstegen inom stamcellsforskningen lett till att alternativa metoder för att få fram stamceller har utvecklats, vilket kan bidra till att undanröja dessa betänkligheter.

I takt med att forskningen på detta område fortsätter är det troligt att stamceller kommer att spela en allt viktigare roll inom den regenerativa medicinen och erbjuda nya behandlingar för ett brett spektrum av sjukdomar och skador. Medicinens framtid ser ljus ut med hjälp av stamceller.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan embryonala och vuxna stamceller?
Svar: Embryonala stamceller kommer från den inre cellmassan i en blastocyst, medan vuxna stamceller finns i olika vävnader i hela kroppen.

Vad är inducerade pluripotenta stamceller?
Svar: Inducerade pluripotenta stamceller genereras genom att vuxna celler omprogrammeras till ett embryonalt stamcellsliknande tillstånd.

Vilka är några potentiella tillämpningar av stamceller inom medicinen?
Svar: Stamceller har potential att användas för vävnadsregenerering, behandling av kroniska sjukdomar och genterapi.

Fettfrysning

Vill du permanent minska envisa fettdepåer som inte reagerar på diet och träning?

Fettfrysning med selektiv lipolys är ett säkert och effektivt alternativ till traditionell fettsugning och ger dramatiska resultat utan kirurgi eller stillestånd.

Genom kontrollerad kylning fryses fettcellerna och elimineras sedan naturligt från kroppen, vilket resulterar i en minskning av det behandlade området med upp till 25 %. Du kan förvänta dig att se märkbara resultat inom 2-4 veckor, med optimala resultat som vanligtvis ses efter 12 veckor.

Fettfrysning & Hudvård Stockholm

Om du letar efter en icke-invasiv lösning för att minska envisa fettceller är fettfrysning en bra och effektiv lösning.

Du kan enkelt hitta olika kliniker som erbjuder fettfrysning genom att Googla, exempelvis sök efter hudvård Stockholm om du bor där. Hos de flesta klinikerna kan du boka en konsultation idag för att se om du är en kandidat för denna revolutionerande behandling.

Vill du permanent minska envisa fettdepåer som inte reagerar på diet och träning?

Fettfrysning är ett säkert och effektivt alternativ till traditionell fettsugning och ger dramatiska resultat utan kirurgi eller stillestånd.

Genom kontrollerad kylning fryses fettcellerna och elimineras sedan naturligt från kroppen, vilket resulterar i en minskning av det behandlade området med upp till 25 %. Du kan förvänta dig att se märkbara resultat inom 2-4 veckor, med optimala resultat som vanligtvis ses efter 12 veckor.

Om du letar efter en icke-invasiv lösning för att minska envisa fettceller är fettfrysning en optimal lösning för dig.

Fettsugningsalternativ – frys bort ditt fett med cryolipolysis!

Om du letar efter ett icke-invasivt sätt att bli av med de där envisa fettdepåerna, behöver du inte leta längre än till cryosculpting.

Vetenskaplig forskning har visat att fettceller är mycket känsligare för frysning än andra vävnader i kroppen, så genom att kyla dem i en timme kan du få dem att dö genom apoptos (naturlig celldöd).

Slutresultatet är en smalare och smalare person – utan kirurgi!

 

Hundkläder

Har man hund, måste man ha hundkläder. Det vet alla som har hund..

Själv förstod jag inte varför, men det var innan jag hade hund. Men det han. inte gå många dagar innan jag förstod! Var ska jag ha hundgodiset? Jag la de små bitarna i jackfickan till att börja med, där fastnade småbitar och rester av hundgodis i fickan, smulades sönder av allt annat mer eller mindre onödigt som jag måste ha i min jackficka.. som nycklar, telefon, diverse kontokort. Efte några dagar var telefonen kletig, och nycklarna insmorda med hundsnacks. Men inte gav jag upp så fort och köpte ett par ordentliga hundbyxor, nänä..

Vem ska ha hundkläderna? Jag eller hunden?

Både och, definitionen av hundkläder må väl egentligen vara strikt till hunden, d v s hundtäcken, hundjackor och liknande saker.

Men precis som jag, så kommer du upptäcka att det är minst lika viktigt för dig att ha bra kläder anpassade för den som är ute med sin vovve. Det är inte bara det där med att ha en bra ficka, i rätt läge där man snabbt kan plocka fram en hundgodis. Förutom att du inte vill att din vanliga jacka ska stinka av tuggbitarna du ger hunden så är t ex hundbyxorna anpassade på fler sätt, t ex någonstans att koppla på en sele vid midjan om du behöver ha händerna fria ett tag, eller alla de mängder av fickor som hundägare genom åren har lärt sig är bra att ha.

Våra favoriter, topp 3, när det kommer till tillbehör för hunden nedan

  1. Ruffwear
  2. Non-stop dogwear
  3. Hurtta

 

Hundbyxor, eller ”kläder för hundförare” som det ibland kan kallas är också fantastiska kläder för allt friluftsliv. Du måste alltså inte ha en hund för att köpa ett par hundbyxor!

Gör något gott i jul

Jag tänkte att jag skulle berätta om en liten tradition jag och min släkt har kring jul. Jag har en rätt stor släkt med mormor, morfar, farmor, farfar, kusiner, mina syskon och deras barn och så klart våra föräldrar. När det är så otroligt många som ses och firar jul samtidigt blir det väldigt jobbigt med julklapparna. Just i år kommer vi inte att ses däremot så klart utan vi håller firandet till bara varje familj för sig, och så träffar vi de äldre utomhus på lite avstånd och skålar i glögg och äter Lussebullar och kanske en och annan kola. Vi brukar unna oss extra lyxig kola vid jul, ni vet sådana där som kostar 12 kronor styck eller så. Fantastiskt gott och det är vi alla väl värda efter det här trista och tunga året.

Nu till saken. Istället för att köpa individuella julklappar till var och en av se sjuttioelva deltagarna så brukar vi skänka pengar till välgörande ändamål! Det har blivit lite av en tävling att hitta det ”bästa” nya ändamålet varje år. Förra året skänkte jag till Viskogen som planterar träd i östra Afrika. De kallar metoden för agroforestry för träden planteras på åkermark. Men i år hittade jag något helt perfekt som också betalar sig tillbaka till oss. Vi snackar solenergi med solceller! När jag letade runt på nätet snubblade jag över ett företag som man kan investera i som privatperson. Det här företaget sätter upp solceller i u-länder för att hjälpa de som bor där till ett bättre liv! Med solenergi får de människorna ett drägligare liv med allt som billig el innebär.

Dessutom är ju det här bra för miljön vilket känns bra för mig eftersom jag är så engagerad i kampen för klimatet. Och ska elnätet byggas ut i u-länder tycker jag att det är bra att inte gå samma krokiga väg som vi gjort i i-världen utan att börja direkt med miljövänlig el. Och nu då till hur detta betalar sig tillbaka till oss: De pengar jag stoppat in är alltså inte ett köp på det sättet att jag köper men vara och sen så är det tack och hej utan en investering som inte bara ger mig pengarna tillbaka efter en viss tid utan även ger mig avkastning! Jag kan alltså hjälpa någon som kommer få det mycket bättre i och med de pengar jag investerar men jag får också något tillbaka för det. Det är inte ofta det händer när man ska göra något gott för världen tänker jag. Så det blir på ett sätt en julklapp till de som får sina nya solpaneler i Afrika, men också en julklapp som bara fortsätter ge tillbaka till oss. Sedan kan vi så klart välja om vi ska göra något för avkastningen eller återinvestera det i mer energi till de som behöver det. Kanske kommer vi om några år ha investerat så mycket att vi är ansvariga för vårt egna lilla elbolag. Det hade varit något det!

This entry was posted in Allt.

En alldeles egen trädgård

En alldeles egen trädgård

tra%cc%88dga%cc%8ard

Det drömmer jag om under nätter och dagar

En plats för lek och umgänge

Med gott om utrymme för nära och kära

En plats där jag kan andas, gråta och skratta in i oändligheten

Det önskar jag mig var år, födelsedag som jul

Med vackra blommor och höga träd

En dröm om en alldeles egen trädgård 

Där minnen kan fodras och barn kan växa upp

En plats för tidigare mornar och sena sommarkvällar

Med plats för frukost, lunch, fika och middag

En plats för liv, kärlek, vänner och familj

Med tid för plantage och jord mellan fingrarna

En plats för mina älskade barn att njuta av

En trädgård som växer över generationer och blodsband

En plats för mina barnbarn att minnas och med glädje återberätta:

Trädgården där jag spenderade somrarna hos mormor och morfar

En trädgård är den mest solklara symbolen för livet

I en trädgård växer det och fullständigt myllrar av liv

Aldrig är det stilla, alltid är det något som gror och växer

Den kan inte hjälpa det själv, det är så den är skapad

För det är så livet sig bör vara – ständigt växande och i rörelse

En trädgård ger utrymme och trygghet

I stillhet vaktar den angränsande grönskan över huset där familjen sover sött

Syrsorna kurerar i min vackra plantage och ljudet sig sprider

Den hungriga haren tar sin chans under nattens mörka timmar

Och bakom sig lämnar tassavtryck i min sovande trädgård

Men så sovande äro aldrig trädgården, ty här frodas liv

Gryningen välkomnas med den tidiga morgonens dagg

Stilla den vilar på växternas blad och knopar

Och pryder spindlarnas nät som vuxit sig under nattens gång

En tidig morgonbris dem fångar och sakta de svajar

I min trädgård är det alltid rörelse och liv, och tur är det

För det är precis så jag vill ha det, i trädgården min

Våren är numera ett faktum och min trädgård jublar

Sommaren stundar och väntan är åter tillbaka

De som påstår att sommaren är årets vackraste årstid

Har med säkerhet aldrig bevittnat en trädgård under vårens månader 

För det är under våren som det händer på riktigt

Det är då som min trädgård växer och gror som aldrig förr

Och stilla viskar ett löfte i mitt öra, ett löfte som aldrig brutits

Ett löfte om ännu en varm och solig sommar i min trädgård

Ännu en sommar med jordiga fingrar och lek med barnens barn 

För det är så som jag önskar att spendera resterande av mina somrar

När solen står som högst på himlen och juni månad slår in

Då vet vi, att vi har fått äran till ännu en sommar i vår trädgård 

När natten övergår till dag och mina sömndruckna ögon sig slår upp

Och jag till min besvikelse inser att min dröm ännu är, ja en dröm

Det är då jag mig själv lovar och svär och viskar ett löfte i luftens stillhet

Att snart, då ska jag vakna en tidig morgon och inse att min dröm inte längre är en dröm

Och sakta mötas av solens varma strålar ute i min alldeles egna trädgård.

Inredningstips

Belysning

Belysning är A och O för att trivas i ett hem. Fönster är den viktigaste ljuskällan och det är viktigt att man inte skärmar av det naturliga ljuset från fönsterna för mycket. Utöver det naturliga ljuset bör man ha minst 3 olika sorters ljus i ett rum, allmän belysning, arbetsbelysning och stämningsfull belysning. Utöver huvudbelysningen i taket bör man gärna ha golvbelysning tex vid soffan eller varför inte någon stämningsfull ljusslinga?

Industrivägg

Inredningsproffsen föredrar en öppen planlösning. För att kunna skapa sköna rum men bibehålla känslan av en öppen planlösning är en industrivägg en perfekt lösning. Den industriella designen passar fint i alla hem och en skiljevägg av glas inomhus låter det naturliga ljuset flöda genom rummen så att du kan behålla den öppna planlösningen öppen. Smidesrum.se erbjuder ett kostnadsfritt hembesök för att hjälpa dig med skräddarsydda lösningar av skiljevägg av glas inomhus för ditt hem.

Mixa material och strukturer

Det är lätt att fasta i en viss typ av färg, form, material etc. som man gillar och överanvända det. Undvik den överstylade känslan genom att mixa olika material och former för ett mer levande och personligt intryck! Har du en väldigt stilren känsla med mycket vitt i ditt hem, varva av med en fluffig matta under soffbordet i någon härlig färg, soffkuddar i olika mönster eller varför inte en härlig tavelvägg med olika motiv, färger och storlekar?

Växter

Finns det något enklare vis att få ett hem att kännas trendigt och hemtrevligt på samma gång? Låt en lättskött gullranka vandra längst taket eller en stor monstera ta över och ljusa upp rummet? Växter är både vackra, luftrenande och får sätter pricken över i:et i hemmet. När det kommer till växter ska man tänka precis som i övrig inredning, mixa olika typer och olika storlekar för att skapa lite dynamik i rummet.

Gäst på begravning

Döden är en naturlig del av livet, det är något som vi alla blir mer och mer medvetna om ju äldre vi blir. Vi inser att livet inte varar för evigt hur gärna vi än önskar att det gjorde det. Framförallt blir vi medvetna om detta genom att vi inser att alla människor vi älskar, kanske framförallt våra äldre släktingar, inte kommer att leva hela våra liv. Två saker är säkra här i livet – vi lever och vi dör. Hur hemskt det än känns så är det en naturlig del av livet som vi alla är tvungna att acceptera. När man går på en begravning så lär man sig att hylla det liv som levts, sörja det tomrum som bortgången lämnar bakom sig och finna gemenskap i sin kärlek och sorg. Det kan uppstå en del frågor och funderingar inför en begravning.

 

Viktigt att tänka på under begravningen

När man ska gå på en begravning så kan det vara svårt att veta hur man ska göra och bete sig, framförallt om det är den första begravningen man går på. Man har ofta redan en ganska tydligt bild av hur en begravning brukar se ut, som kanske inte allt för sällan kommer ifrån amerikanska filmer. En typisk svensk kyrklig begravning ser inte allt för mycket ut som på film, men det tradionella är alltid att det börjar med en ceremoni i kyrkan. Här är det viktigt att tänka på att bete sig med respekt för de närmast sörjande under en begravning. Alla människor hanterar sorg på olika sätt och uttrycker sin sorg på olika sätt, och det är viktigt att tänka på det och bete sig respektfullt.

q

Klädsel på begravning

Många frågor kan uppstå inför en begravning, och många av dessa kan eran begravningsbyrå hjälpa er att besvara. En typisk fråga är hur man bör klä sig på en begravning, och vilka kläder som anses lämpliga. Det klassiska svaret är att klädseln på en tradionellt kyrklig begravning bör hållas mörka, och allra helst svarta. Axlar bör vara täckte och kjolen ska inte sluta innan knäna. Männen bär gärna svart kostym där en vit slips signalerar att man är närstående till den avlidne. Eran begravningsbyrå hjälper er med övriga frågor, som vad sorgklädsel undanbedes innebär.

 

This entry was posted in Allt.

Nu säljer jag min lägenhet

Äntligen är det dags för mig att sälja min bostadsrätt i Täby. Jag är så galet nyfiken på att se hur mycket jag kommer att tjäna på den. Jag köpte min lägenhet för nästan 5 år sen, innan dess bodde jag i Sollentuna och det visade sig bli en ganska bra affär när jag sålde den lägenheten. Min första lägenhet var en nyproduktion som jag bodde i under 3 år innan jag kände att det var dags att sälja, där tjänade jag väldigt bra med pengar.

Enligt mäklarstatistik ska prisutvecklingen har dubblerats i Täby på 5år. Jag hoppas verkligen det, då ska jag köpa mig något fint. Jag är lite osäker på hur mycket jag måste skatta på vinsten, hittar inte något riktigt bra sajt där jag kan kolla upp till 100%. Enligt boupplysningen är skatten 22% av vinsten. Man verkar dock kunna göra avdrag på förbättringar och renoveringar som man gjort under tiden som man bott i lägenheten, så jag måste se till att leta fram gamla fakturor på det.

Är lite nervös inför försäljningen då jag har ganska höga förväntningar, men samtidigt vet jag om att marknaden har svalnat lite och min flickväns pappas lägenhet låg ute på hemnet i nästan en och en halv månad innan den blev såld, så jag måste ha lite is i magen och kanske lite realistiska förväntningar. Jag använder mig utav Svenska mäklarhuset i Täby som mäklare, de verkar känna till Täby bra och jag fick ett gott intryck när jag ringde upp de.

Annars ska jag bara träna och ta det lugnt idag! Kollar lite på hemnet efter nya bostäder, men jag är inte riktigt säker på vart jag vill bo någonstans. Täby trivs jag bra i, men kanske vore kul att komma lite närmre stan.

 

Göteborgs bästa studentflak

Nedräkning har smått börjat, om ett par månader blir det fest! Redan nu har vi börjat planera för hur vi ska fira sista året och ett som är säkert är att det blir ett riktigt sjysst studentflak att glida med genom Göteborgsgator. Riktigt saftiga högtalare med DJ som spelar. Konfettiregn och stämning är det som gäller!

Hyra studentflak i Göteborg

Den svenska traditionen med lastbilar som glider med glada studenter har funnits i generationer men i och med att olyckorna som hänt så finns det så klart en del att tänka på. En bra idé är att hyra studentflak av ett företag som helt enkelt specialiserat sig på att hyra ut studentflak och där ingår så klart ett säkert flak till att börja med. Detta kombineras med DJ och valfri musikutrustning. Helt enkelt ett studentflak skapt för en sak: Riskfri njutning av studentfirandet!

Läs mer om att hyra studentflak här.

This entry was posted in Allt.